Aktivitetsplan


Her finner du informasjon om de ulike aktiviteter som klubben tilbyr utover sesongen

 


 

Møter


 
Dato, tid, sted Agenda    
Medlemsmøte

 


25.04.2018
kl 1830
Furulund kro
 

Premieutdeling
Veiledning om NKK dataprogram.

   

Medlemsmøte
med julemiddag
 

 

28.11.2018
 

 

Julemiddag
Mer info kommer siden
   

Årsmøte  


Innkaller pr. mail/post og på klubbens hjemmeside.
 

   

Oppdatering
for dommere
 

 

25.08.2018
26.08.2018

 

Dommersamling Stokkestulen
Hof
 


Hund - Sau dressur

Dato
 
Kontakt      
 


 
     

 

Utstillingstrening - Ringtrening

Dato
 
Kontakt/Påmelding Sted Beløp  

02.05.2018

15.08.2018
 
Anne M. Olsen
Tlf 95238208
E-post
amarita@live.no
Stokke pukkverk Kr 50 pr hund pr gang Tidspunkt
1830
         


Jaktprøver

Dato
 
Kontakt
 
Ref,nr Sted

 

Påmelding/Beløp

 

Frist
 
 

17.11.2018

 

Klubbmesterskap.
Går som ÅP og SP


01.09.2018

28.02.2019

 


Vestfold Harehundklubb
Mats Erik Pettersen
V. Andebuv. 74, 3158 Andebu
me_pettersen@hotmail.com

 

ÅPEN
hare,rådyr,hjort,rev

44-18007

Vestfold

 

 

Kr 500,-
Medlemmer kr 300
Påmelding kun web
Tlf: 94846516
Kontonr.: 1503.15.90938

 

1 dag


05.01.2019
06.01.2019

 

Vestfold Harehundklubb
Andreas Lie,  3158 Andebu
Tlf. 92663482
andreaslievp@gmail.com

 

EP


Vestfold

 

Påmelding kun på web
Kr 1500,-

 12.11.2018
18.11.2018


Vestfold Harehundklubb
Roger Johansen
Borgenveien 3
3085 Holmestrand
Tlf. 40084856
silvercreek@silvercreek.no

 

SMÅHUND PRØVE
 

45-18018

Kun web  påmelding
Begrenset deltagelse
95238208
Kontonr.: 1503.15.90938
kr 600.
kr 300 for medlemmer


Rådyrrenhets prøve RR

Dato
 
Kontakt

 

Ref,nr Sted

 

Påmelding/Beløp

 

Påmeldings frist

 

01.09.2018
28.02.2019

 


Vestfold Harehundklubb
Mats Erik Pettersen
V. Andebuv. 74 Tlf. 94846516
3158  Andebu
me_pettersen@hotmail.com
 
RR
 

42-18005

Vestfold

 

Kr 300
Medlem kr 200
Påmelding web
Kontonr.: 15031590938


Blodsporprøver -  Bevegelig

Dato

 

Kontakt

 

Ref,nr Sted

 

Påmelding/Beløp

 

Påmeldings frist

 

01.01.2018
30.06.2018


Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 


26-18020

Vestfold

 

 

Kr 250
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte

1 uke


01.07.2018
23.12.2018

Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 
26-18135

Vestfold
Kr 250
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke

Fersksporprøve - Bevegelig
Dato

 

 

Kontakt Ref,nr Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

01.01.2018
30.04.2018

 


Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 
28-18012

Vestfold
Kr 250,-
betales ved oppmøte
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke


01.07.2018
23.12.2018
 

Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 
28-18052

Vestfold
Kr 250,-
betales ved oppmøte
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke


Blodspor Ordinær - Samlet

Dato

 
Kontakt Ref,nr Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

30.06.2018
 

 Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 
25-18065

Vestfold
Kr 400
Begrenset deltagelse
Kontonr.: 0530.51.15225

 

Utstillinger

Dato Kontakt Ref,nr Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

 

 

05.05.2017

 

 

Julianne Olsen

julianneols1@hotmail.com
Tlf 93660552

 

Vår utstilling
Vindfjelltunet gjestegård


 

 

 


 
 

 

 


18.08.2017

 

Julianne Olsen

julianneols1@hotmail.com
Tlf 93660552

 

Høst ustilling
Jarlsberg travebane
Kun på web
Start avgift kr 350