Aktivitetsplan


Her finner du informasjon om de ulike aktiviteter som klubben tilbyr utover sesongen

 


 

Møter


 
Dato, tid, sted Agenda    
Medlemsmøte
Vestfold Harehundklubb

 


30.04.2019
kl 1830
Furulund kro
 

Sosialt

   

Medlemsmøte
med julemiddag
 

 

28.11.2019
 

 

Julemiddag
 
  Mer info kommer

Årsmøte 27.02.2020


Innkaller pr. mail/post og på klubbens hjemmeside.
 

   

Oppdatering
for dommere
19.08.2019     Mer info kommer


Dommersamling
Oppdatering
for dommere

 

 

24.08.2019
25.08.2019

 

Dommersamling Stokkestulen
Hof
Mer info kommer


Årsmøte
Regi NKK
 

24.04.2019
Vallemyrane
 
     


RS
NHKF
 

28.04.2019
Quality Airport Hotel Gardermoen
 
     


 

Kurs

  Dato,tid,sted      

Sporprøvekurs
 

08.04.2019
Vindfjelltunet
 

Regi av NKK
Telemark/Vestfold
 


 

Organisasjonskurs


 

15.06.2019
16.06.2019
Regi av NKK
Telemark/Vestfold


Hund - Sau dressur

Dato
 
Kontakt      
 


 
     

 

Utstillingstrening - Ringtrening

Dato
 
Kontakt/Påmelding Sted Beløp  

02.05.2019
09.05.2019

01.08.2019
08.08.2019
 Per M Abrahamsen

Tlf 97520813


 


Høyre side etter
Stokke pukkverk
Rett ovenfor Furulund kro

 
Kr 50 pr hund pr gang som betales ved fremmøte Tidspunkt
1800
         


Jaktprøver

Dato
 
Kontakt
 
Ref,nr Sted

 

Påmelding/Beløp

 

Frist
 
 

16.11.2019

 

Klubbmesterskap.
Går som ÅP og SP

Mer inf kommer


01.09.2019

28.02.2020

 


Vestfold Harehundklubb
Mats Erik Pettersen
Vestre. Andebuvei. 74
3158 Andebu

Tlf. 94846516
mats-erik.pettersen@vibr.no

 

ÅPEN
hare,rådyr,hjort,rev

44-18009

Vestfold

 

 

Kr 500,-
Medlemmer kr 300
Påmelding kun web
Tlf: 94846516
Kontonr.: 1503.15.90938

 

1 dag


04.11.2019
05.11.2019

 

Vestfold Harehundklubb
Andreas Lie,  
3158 Andebu
Tlf. 92663482
andreaslievp@gmail.com

 

EP/DM

46-19012
Vestfold

 

Påmelding kun på web
Kr 2000,-

 


11.11.2019
17.11.2019


Vestfold Harehundklubb
Roger Johansen
Borgenveien 3
3085 Holmestrand
Tlf. 40084856
silvercreek@silvercreek.no

 

SMÅHUND PRØVE
 

45-19015

Kun web  påmelding
Begrenset deltagelse
95238208
Kontonr.: 1503.15.90938
kr 600.
kr 300 for medlemmer


Rådyrrenhets prøve RR

Dato
 
Kontakt

 

Ref,nr Sted

 

Påmelding/Beløp

 

Påmeldings frist

 

01.09.2019
28.02.2020

 


Vestfold Harehundklubb
Mats Erik Pettersen
Vestre. Andebuvei 74
3158  Andebu
Tlf. 94846516
mats-erik.pettersen@vibr.no
 
RR
 

42-19003

Vestfold

 

Kr 300
Medlem kr 200
Påmelding web
Kontonr.: 15031590938


Blodsporprøver -  Bevegelig

Dato

 

Kontakt

 

Ref,nr Sted

 

Påmelding/Beløp

 

Påmeldings frist

 

01.01.2019
30.06.2019


Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no
 


26-18020

Vestfold

 

 

Kr 250
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte

1 uke


01.07.2019
20.12.2019

Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no
 

26-19121

Vestfold
Kr 250
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke

Fersksporprøve - Bevegelig
Dato

 

 

Kontakt Ref,nr Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

01.01.2019
30.04.2019

 


Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no
 

28-18012

Vestfold
Kr 250,-
betales ved oppmøte
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke


01.07.2019
20.12.2019
 

Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no
 

28-19050

Vestfold
Kr 250,-
betales ved oppmøte
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke


Blodspor Ordinær - Samlet

Dato

 
Kontakt Ref,nr Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

29.06.2019
 

 Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien

Tlf 95238208
amarita@live.no
 

25-18065

Vestfold
Kr 400
Begrenset deltagelse
Kontonr.: 0530.51.15225

 

Utstillinger

Dato Kontakt Ref,nr Sted Påmelding/Beløp Påmeldings frist

 

 

12.05.2019

 

 

Julianne Olsen

vestfoldhk@outlook.com
Tlf 93660552

 

Vår utstilling
Vindfjelltunet gjestegård


 

 

 


 
 

 

 


11.08.2019

 

Julianne Olsen

vestfoldhk@outlook.com
Tlf 93660552

 

Høst ustilling
Jarlsberg travebane
Kun på web
Start avgift kr 350