Beagleringen Norge 30 år

 


 

Beagle Ringen Norge fyller 30 År og vi ønsker å markere dette med et jubileums treff 18/8
Vi ønsker å gjøre dette i kombinasjon med Vestfold Harehund Klubb sin utstilling på Jarlsberg Travbane, Dommer Per Harald Nymark (med forbehold om dommerendring).
Vi har lokaler tilgjengelig og arealer for ring trening.
Av fasiliteter kan vi nevne.

Gratis plass for campingvogner og bobiler, gunstig leie av hytter tett på området.

 

 

Foreløpig program er som følger:
Hannhundparade jaktpremierte hanner (fra hannhund listen)
Orientering fra av avelsrådet
Kåseri veterinær
Ringtrening
Utdeling av vandre- og årets hundpremier
Utlodning
Grille hel stekt gris
Utlodning
Sosialt samvær

For mer info ang utstillingen se hjemmesiden til Vestfold Harehundklubb. www.vestfoldharehundklubb.no

Vi ønsker å utfordre lokalringene på eventuelt innspill til program og opplegg for jubileet, og ber om tilbakemelding på dette innen 1. April.
Vi ønsker også tilbakemelding på om dere tror det vil komme mange fra deres Ring (ca antall)?

Mvh
Styret i BRN