Vestfold Harehundklubb ønsker velkommen til distriktmesterskap 2019 distrikt 5

 

Kun norskeide hunder kan starte. Ingen hund og/eller underskriftsberettiget eier kan starte i flere enn ett distrikt samme år. Hunden tilhører den harehundklubb og det distrikt der underskriftsberettiget eier har hovedmedlemskap

Ved uttak til DM skal hundene rangeres slik, i prioritert rekkefølge:
1. NJ(D)CH, eller hund som er kvalifisert til NJ(D)CH, yngre enn 9 år på prøvedagen. Hvis flere enn 25 hunder er påmeldt rangeres eldre foran yngre.
2. Hunder som mangler 1. premie i ÅP på barmark for å oppnå NJ(D)CH/hunder med 2 x 1. premie ÅP i Norge på hare. Rangering som ved vanlig EP, dvs. yngre rangeres foran eldre.

3. Hunder med 1 x 1. premie ÅP på hare i Norge. Yngre rangeres foran eldre.
4. NJ(D)CH 9 år eller eldre. Yngre rangeres foran eldre.

 

 Her vil du finne alt som har med DM å gjøre.

 


DM 2019 meny
 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

DM Dag 1


 
DM Dag 2