Klubbens jaktprøvedommere


På denne siden finner du liste over klubbens dommere
 


 
 

Navn
 

Telefon

Abrahamsen,Terje    
Andersen, Leif Steinar                            

Bakkane, Reidar                             

Brathaug, Odd                                

Brudal, Bjørnar                               

Edvardsen, Olav                             

Eftedal, Arild                                      

Espeseth, Geir Helge                       

Frøysnes, Harald                           

Gjerpen, Gaute                               

Grytnes, Gunnar                             

Halvorsen, Tom                              

Hansen, Frank Ottar                      

Hellingsrud, Tore                             

Holt, Roar                                        

Heyn, Kjell Arne                              

Herland, Gunnar                            

Johansen, Gunnar                           

Johansen, Thore                            

Kjølstad, Svein                                 

Klausen, Svein H                            

Lie, Andreas                                   

Lie, Joackim                                    

Lie, Ingar Tallakstad                       

Lysebo, Harald                               

Moen, Frode                                  

Nordby, Ole Th.                         

Olafsen, Trond H                            

Olsen, Anne Marit
Olsen, Julianne                          

Olsen, Olaf N                                  

Omholt, Bjørn                                  .

Ormestad, Per Ivar                         

Ouff, Terje                                      

Pettersen, Mats Erik                                         

Rustand. Bjørn                    

Singstad, Svein Erik                        

Skeivoll, Olav                                  

Svinsholt, Jørn                                

Sørhaug, Øystein                           

Thommassen, Ragnar                   

Thunberg, Tom                                        

 

( 33442194 / 93009842
( 33111234 / 92248351

( 33125225 / 90172285

( 48155230 / 46692100

( 33476632 / 95155168

( 95287607 

( 33124424 / 91191119  

( 97623344 

( 33441664 / 90749152

( 41504662

( 33060117 / 90787182

( 33441355 / 91620785

( 33397600 / 90564596

( 33128442 / 95892204

( 33443509 / 41566092

( 93097579

( 33058645 / 92096581

( 33396788 / 95991207

( 93084953

( 92067967

( 41684713

( 92663482

( 98010663

( 33396610 / 90958907

( 33112035 / 91333276

( 41479393

( 33058698 / 90194805

( 33477543 / 91331406

( 35593123 / 95238208
( 93660552

( 35593123 / 97721345

( 33128345 / 95047983.

( 33395240 / 90889562

( 90050276

( 94846516                                           

( 33058476./ 99261964

( 91658729

( 97025706

( 33395295 / 99693691

( 33337281 / 90869179

( 32768597 / 99551874      
( 33189906 / 99605699