Vestfold HarehundklubbÅrets hund : EP - SP - Utstilling


Hunder som kan konkurrere om disse titler, må være i eie av medlem i VHHK, samt at resultatene på hver enkelt hund skal være oppnådd under eie av medlem. 
 

Kun resultater oppnådd i Norge teller.

 

Premieringer fra tidligere eier teller ikke.
 

Resultatene sendes VHHK v/Odd Brathaug innen 1 april

 Magnar Lindstrøm’s Minnepokal

Minnepokalen tildeles klubbens beste hund på VHHK’s EP.
Pokalen vinnes til odel og eie av den eier som først får tre napp.


Hvis den ikke er vunnet innen 20 år (2024), vil pokalen tilkomme den som først fikk to napp.

 Nye Championer

 

Medlemmer som har hund som har oppnådd N.U.ch  i foregående  kalenderår, eller jaktchampionat i løpet av siste prøvesesong, søker om Klubbens championpremie innen 1.april.