Styre og Komiteer i VHK


 Her finner du kontakt informasjon til styret og de ulike komiteer i Vestfold Harehundklubb.
 


 


 


 

 

Snareveier
 

Styret - Valgkomite - Revisor - Jaktprøvekomite EP/DM - Jaktprøvekomite SP - Jaktprøvekomite ÅP - Sporprøvekomite  - Utstillingskomite

 

 


Hovedstyret
 
 Tittel  Navn  E-post  Telefon
 Formann  Leif S. Andersen  bnanders@online.no  92248351
 Nestformann  Harald Frøysnes  post@kodalbygg.no  90749152
 Sekretær  Odd Brathaug

 o-brath@online.no

 48155230
 Kasserer  Thomas Nordby  brannmann-thomas@hotmail.com  93495126
 Styremedlem  Terje Abrahamsen  terje-abrahamsen@hotmail.com  93009842
 Styremedlem  Mats Erik Pettersen  me_pettersen@hotmail.com  94846516
 Styremedlem  Benjamin Abrahamsen  beab@online.no  91706217
 1 Vara  Anne Marit Olsen  amarita@live.no  95238208
 2 Vara  Ove Smith  ovesmitt@hotmail.com  47309913
       
 Materialforvalter  Torger Hvarnes  torger@hvarnes.net  95747666
       

Valgkomité
 
Øystein Sørhaug
Gunnar Johansen
Frode Moen 41479393


Revisor
 

Rune Vestskogen
Vara Johnny Lie


Jaktprøvekomite EP/DM
 

Andreas Lie andreaslievp@gmail.com 92663482
Olav Edvardsen
Vidar Hegdahl vidar2011@hotmail.com 90073640
Gunnar Herland

Jaktprøvekomite SP
 
Anne Marit Olsen amarita@live.no 95238208
Tom Thunberg tomthun@online.no 99605699
Roger Johansen silvercreek@silvercreek.no 40084856
Terje Abrahamsen terje-abrahamsen@hotmail.com 93009842
Vara Harald Frøysnes post@kodalbygg.no 90749152


Jaktprøvekomite ÅP
 

Mats Erik Pettersen me_pettersen@hotmail.com 94846516
Ingar Lie  tallalie@online.no 90958907
Jørn Svinsholt jorn.svinsholt@re.kommune.no 99693691

Sporprøvekomité
 
Christian Werth 99104389
Anne M Olsen amarita@live.no 95238208
Rolf Espen Dahl
Vara Reidar Bakkane

Utstillingskomité
 
Christian Werth 99104389
Julianne Olsen julianneols1@hotmail.com 93660552
Bjarne Foss
Frode Moen 41479393
       
  Mathias Solås    
       
Magne Aasrum