Vestfold Harehundklubbs Prøver sesongen 2018/2019
 


 

 

KLUBBMESTERSKAP 2018
 

17.11.2018

 

Klubbmesterskap.
Går som ÅP

ÅPEN SEPARAT (ÅP)

01.09.2018

28.02.2019

 


Vestfold Harehundklubb
Mats Erik Pettersen
V. Andebuv. 74,
3158 Andebu
Tlf. 94846516
me_pettersen@hotmail.com

 

ÅPEN
hare,rådyr,hjort,rev

44-18007

Vestfold

 

 

Kr 500,-
Medlemmer kr 300
Påmelding kun web
Kontonr.: 1503.15.90938

 

1 dag

ELITE PRØVE (EP)

05.01.2019
06.01.2019

 

Vestfold Harehundklubb
Andreas Lie,  
3158 Andebu
Tlf. 92663482
andreaslievp@gmail.com

 

EP


Vestfold

 

Påmelding kun på web
Kr 1500,-

 

SMÅHUND PRØVE (SP)

12.11.2018
18.11.2018


Vestfold Harehundklubb
Roger Johansen
Borgenveien 3
3085 Holmestrand
Tlf. 40084856
silvercreek@silvercreek.no

 

SMÅHUND PRØVE
 

45-18018

Kun web  påmelding
Begrenset deltagelse
Kontonr.: 1503.15.90938
kr 700

RÅDYRRENHETS PRØVE (RR)
01.09.2018
28.02.2019

 


Vestfold Harehundklubb
Mats Erik Pettersen
V. Andebuv. 74
3158  Andebu
Tlf. 94846516
me_pettersen@hotmail.com
 

RR
 

42-18005

Vestfold

 

Kr 300
Medlem kr 200
Påmelding web
Kontonr.: 15031590938
BLODSPOR BEVEGELIG
01.07.2018
23.12.2018


Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 

26-18135

Vestfold
Kr 250
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke
FERSKSPOR BEVEGELIG

01.07.2018
23.12.2018
 


Vestfold Harehundklubb
Anne Marit Olsen
Svanvikveien 342
3739  Skien
amarita@live.no
 

28-18052

Vestfold
Kr 250,-
betales ved oppmøte
+ 200,- til dommer
Betales ved fremmøte
1 uke